Splošni blog in novosti

Mizarstvo Sobočan ponuja tudi številna notranja vrata, ki so izdelana iz vrhunskih materialov in imajo kakovostne podboje. Kadar izbiramo notranja vrata moramo biti predvsem pozorni na to, da se stilno ujemajo z ostalo notranjo opremo.

Če zelo pogosto menjamo pohištvo, potem je pametno kupiti takšna notranja vrata, ki so bolj univerzalnih barv, tako da se lahko brez problema ujemajo z drugimi barvami pohištva.

Vsaka kvalitetna notranja vrata morajo imeti tudi kvalitetno kljuko. Kakovost se pozna predvsem pri tem, kako hitro se po določenem času uporabe slednja zmaje.

Notranja vrata se pogostokrat odpirajo in zapirajo, zato je kakovost pomembna, če želimo, da bodo notranja vrata obstojna.
 

MIZARSTVO SOBOČAN
Špela Sobočan, s.p.
Vaše 19a
1215 Medvode
GSM: 031 841 921

 

GSM: 031 841 921

Easy and pro service

Build a website easily

Predstavljajmo si investicijo, ki obeta zanesljiv donos v višini 5,9% letno Čeprav praktično ni investicijskega objekta brez tveganja, se kot primer pogosto navaja dolgoročno posojilo, ki ga z obrestmi vrača država s prvorazredno boniteto. Kombinacija donosa in tveganja takšne investicije je točka r„ na ordinati grafa. Če želi financer višji donos (n.pr. r = 7,5%) - (pretvornik enot), se mora odločiti za investicijsko alternativo, pri kateri so vplačila in izplačila obremenjena s tveganjem (stopnja tveganja at). Pogoj za dosego večjega obrestovanja kot ga ima obrestovanje kapitala brez tveganja je, da sprejmemo tveganje. Funkcija rcy raste nadproporcionalno, t.j. terjatve financerjev rastejo hitreje od tveganja investicije. Razlog je nenaklonjenost tveganju s strani financerjev, ki so zagotovili kapital za tvegano investicijo, ker so špekulirali z ustrezno velikim donosom. Ta pripravljenost za tveganje je omejena. Konča se na točki, ki jo mora vsak financer posebej določiti zase. Celo če
se obeta večji donos od rmax, ta investicija za financerja ne bi prišla v poštev, ker bi s tem povezano tveganje preseglo njegovo maksimalno pripravljenost za tveganje. Povezava med donosom in tveganjem velja tudi za prakso dajanja kreditov v bankah: večje kot je tveganje vračanja kredita, višjo efektivno obrestno mera zahteva banka za kredit. Če banka oceni tveganje vračanja kredita kot preveliko, ne bo odobrila kredita niti v primeru, da je podjetnik pripravljen sprejeti efektivno obrestno mero. S stališča civilnega prava je manevrski prostor za dogovor o obrestovanju kredita že tako ali tako vnaprej začrtan s prepovedjo oderuških obresti.

Za kreditorja je tveganje tem večje, čim daljši je rok odplačila kredita, ker s časom narašča negotovost glede ocene bonitete dolžnika. To s časom naraščajoče tveganje vračanja kredita si da kreditor poplačati z višjim obrestovanjem. Povezavo med rokom odplačila kredita, tveganjem vračanja kredita in obrestno mero nam pokaže primer s področja državnih financ. Narodna republika Kitajska je v januarja 1996 dvakrat izdala obveznice: eno posojilo se obrestuje z 9% letno in se vrne v 100 letih, torej leta 2096, drugo je obrestovano s 6,625% in se vrne v sedmih letih — torej 2003. 93 let daljši rok odplačila je kupcem obveznic prvega posojila poplačan z za 2,375% višjo obrestno mero — kar znaša relativno gledano 35,85%.